Betinget frakendelse

Hvis du er kommet i den situation, at du skal op til en ny teori- og køreprøve, kan vi også hjælpe dig med det. Kun meget få er i dag i stand til at bestå en teoriprøve uden træning. Vi har haft stor succes med – på kort tid – at træne folk i din situation op til at bestå deres prøver i første forsøg.

  • Fri teori dvs. alle de teorilektioner du ønsker kr. 1500,-
  • Pr. køretime af 60 min. kr. 500,-

Andre priser du møder

Prøvegebyr politi: kr. 890,00

Køreprøven: Leje af skolebil incl. forsikringer kr. 500,-

Betinget frakendelse

Betinget frakendelse af kørekortet betyder, at du har mulighed for at beholde dit kørekort. Når dit kørekort er frakendt på betinget basis, har du dit kørekort i en treårig prøveperiode. Du kan kun beholde kørekortet, hvis:

  • du består en kontrollerende køreprøve, som udgøres af en teori- og køreprøve
  • du ikke overtræder færdselsloven i de tre år, dit kørekort er på prøve.

Hvis dit kørekort er blevet betinget frakendt, vil politiet indkalde dig til en kontrollerende køreprøve.

Dit kørekort kan blive betinget frakendt, hvis du fx:

  • ikke har taget hensyn til færdselssikkerheden og har voldt skade på personer eller ting eller har fremkaldt mulig fare,
  • har kørt for hurtigt, fx 160 km/t eller derover på motorvej eller over 60 pct. for hurtigt på de resterende veje,
  • har kørt spirituskørsel og har haft en promille mellem 0,5 og 1,20.

Hvis dit kørekort er blevet betinget frakendt pga. spirituskørsel, er det påkrævet, at du tager et alkohol- og trafik-kursus, inden du kan generhverve dit kørekort. En kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Oftest er der ikke noget krav om, at du skal have taget køreundervisning, men det kan være en god idé at tage et par køretimer. Du kan kun få dit kørekort igen, hvis du består den kontrollerende køreprøve.

En kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Oftest er der ikke noget krav om, at du skal have taget køreundervisning, men det kan være en god idé at tage et par køretimer. Du kan kun få dit kørekort igen, hvis du består den kontrollerende køreprøve.

Har du brug for at få dit kørekort tilbage efter en ubetinget frakendelse eller et kørselsforbud, kan vi også hjælpe med det.