Undervisningen på køreskolen

Velkommen til køreskolen!
Reglerne for erhvervelse af kørekort til bil er opbygget sådan, at din teoriundervisning og kørsel skal følges ad. Når du starter op med teoriundervisningen, skal vi ud at køre i skolevognen inden næste teoriaften. Du får på den første teoriaften udleveret en komplet lektionsplan, så du i ro og mag kan følge med i hele forløbet.

Vi finder ud af, hvilken dag der passer dig bedst.

Du følger derefter dit teorihold på den bestemte ugedag. Kørelektionerne lægger vi, hvor det passer med din skole/arbejdsplads/fritid.

Teoriundervisningen

Hele det obligatoriske forløb for køreskolen varer ca. 8 uger, hvorefter du kan gå op til en teoriprøve. Du vil undervejs i teoriforløbet blive trænet i evaluerende teoriprøver, så efter 2 måneder er du godt rustet til den endelige prøve. Hvis du stadig ikke føler dig sikker nok, kan du blot fortsætte med det næste teorihold og få hele teoriforløbet en gang til, helt gratis.

Køreundervisningen

Da teori- og køreundervisning som nævnt skal følges ad, når man skal erhverve kørekort, vil du efter ca. 8 uger også være færdig med den obligatoriske kørsel i skolevognen. Reglerne foreskriver, at du skal have kørt mindst 24 kørelektioner a 45 min. Herunder både opstart på køreteknisk anlæg og glatbanekørsel. De fleste har behov for at repetere enkelte lektioner eller yderligere køreundervisning, og det er der naturligvis altid mulighed for.

Personbil kat. B

Du følger et normalt forløb i et passende tempo.

Vi følger tempoet i køreskolens lektionsplan – skiftevis teori og kørsel.

1 lektion er 45 min.

Lovpakke

Ubegrænset antal teorilektioner dog min. 29 lektioner.

4 lektioner på manøvrebane

16 kørelektioner.

4 lektioner på køreteknisk anlæg. (glatbane)

Lovpakken kr. 11.250,00

Andre priser, du møder

Færdselsrelaterede førstehjælp: kr. 550,- (kan tages på ungdomsskolen til ca. kr. 150,-.)

Lægeattest: ca. kr. 400,- (fås ved din egen læge)

Prøvegebyr hos politiet: kr. 600,-

Køreprøven: Leje af skolebil incl. forsikringer kr. 1200,-.

Evt. ekstra kørelektioner a 45 min. kr. 425,-

Ekstra lektioner for generhvervelse 45 min kr. 425,-

Husk gyldigt pas til teori- og køreprøve.

Priser hos politiet

På denne side kan du se, hvad det koster hos politiet for de forskellige køreprøver:

Se priser på køreprøver ved politiet

Foto til lægeattest, størrelse

Når du skal have din lægeattest, skal du medbringe et billede. Du kan på dette link se hvilket krav, du skal overholde for, at politiet vil godkende dit foto.

Krav til foto til kørekort