Kørselsforbud

Kørselsforbud (kontrollerende køreprøve) hvis du har haft kørekort i mindre end 3 år.

  • Ubegrænset teori dvs. alle de teorilektioner, du ønsker.
  • 8 lektioner på vej.

Kun kr. 5.500,-

Hvis du har fået kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få dit kørekort tilbage, når du har gennemgået en særlig køreundervisning og bestået en kontrollerende køreprøve. Skyldes kørselsforbuddet spirituskørsel, skal du i stedet for særlig køreundervisning gennemgå et alkohol- og trafikkursus.

Særlig køreundervisning

Hvis du har fået kørselsforbud, skal du gennemføre en særlig køreundervisning hos en godkendt kørelærer, inden du går til den kontrollerende køreprøve. Den særlige køreundervisning tager fat i tre udvalgte dele af den almindelige uddannelsesplan, som man gennemgår til den almindelige køreprøve:

  • Trafikadfærd
  • Grundregler for bilkørsel
  • Manøvrer på vej

Undervisningen skal mindst omfatte syv lektioner a 45 minutter i teorilokale og mindst otte lektioner a 45 minutter i skolevogn. Undervisningen skal mindst strække sig over otte undervisningsdage.

Kørselsforbud

 § 127. Hvis en forseelse omfattet af § 125, stk. 1, nr. 1-4, 8, 9 eller 11, § 125, stk. 3, eller § 126, stk. 2, jf. § 126, stk. 1, nr. 1, 2, 5, 6, 11 eller 12, bliver begået inden for de første 3 år efter førstegangserhvervelse af førerret, træder et kørselsforbud i stedet for en betinget frakendelse. Ved et kørselsforbud inddrages førerens ret til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, indtil særlig køreundervisning eller A/T-kursus, jf. § 60 a, stk. 1 og 2, er gennemført og kontrollerende køreprøve er bestået.

Kilde: Retsinformation.dk

 

Andre priser du møder

Prøvegebyr hos politiet: kr. 890,-

Køreprøven: Leje af skolebil inkl. forsikringer kr. 500,-

Ekstra køretimer af 60 min. kr. 500,-