Praktisk Info

 
9TzrpznTE680px-UK_traffic_sign_770_svg80sammenfletning-færdselstavle

Her kan du se alle færdselstavlerne: Færdselstavler

Teknik til køreprøven

Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde aflæst på oliepindens max og min. mærker eller efter instruktionsbogens anvisninger. Kølervæske skal være påfyldt så det er mellem max og min. mærker. Sprinklervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde.

Bremser

Kontrol af bremsesystem:

 • Bremsevæske mellem max. og min. mærket
 • Pedalen må højst kunne trædes halvvejs mod bunden, også når der trædes hurtigt og hårdt.
 • Pedalen må ikke synke, mens den holdes nedtrådt ved konstant tryk

Bærende dele

 • Dæk skal have mindst 1.6 mm slidbane i hovedmønsteret. Retningsbestemte dæk skal være monteret i korrekt omløbsretning.
 • Støddæmpere skal være virksomme ved alle hjul, bedømt ved, at bilen straks falder til ro efter en kraftig påvirkning af støddæmperen.

Lygter, reflekser og horn

Alle lygter skal kunne lyse og de skal være hele og rene. Lygtepar skal have ens farve og lysstyrke. Pæren skal være isat korrekt.

Horn skal have en klar og konstant tone.

Lygter foran:

2 Nærlyslygter

 • Hvidt eller gulligt
 • Skal oplyse vejen mindst 30 m.
 • Skal være asymmetrisk
 • Må ikke blænde
 • Skal have et fald på 1 % (1 cm pr. m)

2 Fjernlyslygter

 • Hvidt eller gulligt
 • Skal oplyse vejen mindst 100 m
 • Skal have kontrollampe i instrumentbord

2 Positionslygter

 • Hvidt eller gulligt
 • Må ikke blænde
 • Skal kunne ses på 300 meter

Lygter bag:

2 Baglygter

 • Skal lyse rødt
 • Må ikke blænde
 • Skal kunne ses på 300 m

3 Stoplygter

 • Skal lyse rødt
 • Skal lyse væsentligt kraftigere (mindste 3.5 gange) end baglygterne når der trædes på bremsen.

1 Nummerpladelys

 • Skal være hvidt
 • Skal oplyse nummerpladen så den kan aflæses i 20 m. afstand.

2 Reflekser:

 • Skal være røde
 • Skal være godkendte
 • Må ikke være trekantede

Tegngivning:

6 blinklygter

 • Skal være gule eller orange
 • Skal blinke 1-2 gange i sek.
 • Skal kunne ses i kraftigt sollys
 • Havariblinket tænder alle blinklygterne
 • Hvis blinklygterne blinker hurtigere end sædvanligt, er det normalt tegn på, at en eller flere blinklygter ikke virker.

Styreapparat

På nyere biler må der ikke være ratslør.

Kontrol af styretøj:

 • Kontroller servovæske, hvis bilen har servostyring. (servovæske kan ikke kontrolleres på vores biler)
 • Hjulene skal stå i ligeudstilling.
 • Hvis bilen har servostyring skal motoren være tændt
 • Stil dig udenfor bilen og fat rattet
 • Lige så snart rattet bevæges skal hjulene bevæge sig.

Bremseforstærker/vakuumforstærker

 • Bremsepedalen pumpes 3-4 gange
 • Hold trykket på pedalen og start motoren
 • Hvis pedalen synker, er forstærkeren i orden.

Motor og udstødningssystem

Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj. Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie. Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast

Hastighedsgrænser i Danmark

Her kan du se en oversigt over de hastighedsgrænser i Danmark, der er gældende lige nu. År 2013 Hastighedsgrænserne gælder altid, medmindre der lokalt er skiltet med en anden hastighed, eller hvis der er forhold, der gør det nødvendigt at sætte hastigheden ned. Efter færdselsloven skal hastigheden nemlig til enhver tid være afpasset efter forholdene i trafikken.

Personbiler, varebiler og busser

Med tilladt totalvægt på højst 3500 kilo.

Uden anhænger

Motorvej    110/130 km/t
Motortrafikvej og landevej    80 km/t
By    50 km/t

 

Med anhænger

Motorvej    80 km/t
Motortrafikvej og landevej    70 km/t
By    50 km/t

 

Hvis der i byerne lokalt er skiltet med højere hastighedsgrænser, må man følge dem. Dog må man køre max. 70 km/t i en byzone med anhænger.

Klippekortet

Du får et klip, hvis du kører mere end 30 % for stærkt. Bødens størrelse afhænger af hastigheden. Nedenfor kan du aflæse hvornår en hastighedsoverskridelse giver klip i kørekortet.

 

Fartgrænse

Klip i kørekort (km/t)

Betinget frakendelse (km/t)

Ubetinget frakendelse (km/t)

40 km/t

53-64

65-100

100+

50 km/t

66 – 80

81-100

101+

60 km/t

79 – 96

97-120

121+

70 km/t

92 – 112

113-140

141+

80 km/t

105 – 128

129-160

161+

90 km/t

118 – 144

145-180

181+

100 km/t

131 – 159

160-199

200+

110 km/t

144 – 159

160-199

200+

130 km/t

160-199

200+

Klip i kørekort: fartoverskridelse over 30 til 60 pct.

Betinget frakendelse: fartoverskridelse på 61 til 100 pct og en fart på mindst 101 km/t (ved fartgrænse på 40 km/t) eller fart på mindst 160 km/t

Ubetinget frakendelse: fartoverskridelse fra 101 pct. eller 200 km/t

Hvis du i almindelig personbil kører mere end 60 pct. for stærkt eller 160 km/t og derover, får du frakendt kørekortet betinget. Det samme gælder, hvis du kører mere end 30 pct. for stærkt på en motorvej, hvor der er en hastighedsbegrænsning på 130 km/t.

Klip i kørekortet

Med den såkaldte klippekortordning giver en lang række færdselsforseelser et klip i kørekortet. Når du op på tre klip i kørekortet, betyder det en betinget frakendelse af kørekortet. Herefter skal du til en orienterende teoriprøve og praktisk køreprøve, for at få kørekortet igen.

Hvis du har haft dit første kørekort i mindre end tre år, må du kun få to klip i kørekortet, før du får et kørselsforbud. Du nøjes derfor ikke med en betinget frakendelse som andre bilister. Får du kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort. Du må først køre igen, når du har:

 • Gennemgået syv teoritimer og otte køretimer hos en kørelærer.
 • Bestået en kontrollerende køreprøve, dvs. en alm. teori- og køreprøve.

Du skal selv betale for undervisning og prøver.

Flere overtrædelser i samme situation udløser hver et klip, f.eks. hvis du overskrider hastighedsgrænsen og samtidig kører frem for rødt lys. Ud over klip i kørekortet, vil du også modtage en bøde for trafikforseelsen. Du kan også få klip i kørekortet, inden du erhverver det. I givet fald vil klippet blive stående i registeret og have som konsekvens, at du i de første tre år, efter du har fået kortet, vil blive frataget kortet allerede ved første klip.

For alle gælder det, at et klip annulleres efter tre år.

Du får ét klip for hver af følgende forseelser:

 • Overskrider fartgrænsen med mere end 30 procent
 • Kører med for kort afstand til forankørende
 • Kører ulovligt i nødsporet
 • Ikke spænder børn under 15 år fast i bilen
 • Ikke sørger for at passager på 8-15 år anvender styrthjelm på motorcykel
 • Kører over for rødt
 • Overtræder reglerne om vigepligt
 • Overtræder reglerne for overhaling og forbud mod overhaling
 • Overskrider spærrelinier ved overhaling
 • Øger hastigheden når man bliver overhalet
 • Overhaler ved fodgængerfelt
 • Kører mod færdselsretningen
 • Kører uforsvarlig slalom- og forbikørsel i tæt trafik
 • Ændrer færdselsretning og placering til fare eller unødig ulempe for andre
 • Kører venstre om helleanlæg
 • Kører om kap eller væddeløbskørsel på vej
 • Kører over jernbanespor, hvis der er givet signal til standsning
 • Hvis der sker en ulykke i forbindelse med forseelsen, eller hvis den har medført fare for andre, afgør politiet, om trafikanten i stedet skal frakendes førerretten.

Kilde: FDM